Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Πρόληψη Εχθρών & Ασθενειών


Γενικά

Με τον όρο "εχθροί" των καλλιεργούμενων φυτών εννοούμε τα έντομα, τις ασθένειες (μύκητες, βακτήρια, ιοί, ιοειδή, μυκοπλάσματα και πρωτόζωα), τους νηματώδης και τα ζιζάνια. Τα έντομα σε μεγάλους πληθυσμούς λόγω απομύζησης είναι δυνατόν να καταστρέψουν ολοκληρωτικά ένα φυτό ή μια καλλιέργεια ενώ παράλληλα μεταφέρουν ιώσεις. Οι ασθένειες είναι σε θέση να προκαλέσουν από ελάχιστη έως ολοκληρωτική καταστροφή της καλλιέργειας. Το ίδιο και οι νηματώδεις. Τα ζιζάνια θα ανταγωνιστούν τα καλλιεργούμενα φυτά σε νερό, θρεπτικά στοιχεία, φως και CO2  ενώ παράλληλα θα αποτελέσουν εστίες μόλυνσης εφόσον φιλοξενούν έντομα και ασθένειες.

Για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω μέχρι τώρα οι παραγωγοί μας κατέφευγαν στα παρασιτοκτόνα επιβαρύνοντας τα προϊόντα, το περιβάλλον και τελικά την ανθρώπινη υγεία. Τα τελευταία χρόνια η ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών και η οικολογική γεωργία δίνουν μεγάλη έμφαση στην πρόληψη όπως βεβαία και στην αντιμετώπιση με οικολογικό τρόπο σκέψης. Η πρόληψη μέσα από μια σειρά μέτρων και ενεργειών είναι δυνατόν να εξασφάλιση μια μικρότερη δυναμική των εχθρών και ασθενειών στον χώρο καλλιέργειας με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η με οικολογικό τρόπο σκέψης  αντιμετώπιση τους.

Η όλη φιλοσοφία αφορά την παραγωγή και ανάπτυξη υγειών φυταρίων απαλλαγμένα από έντομα και ασθένειες τόσο στο σπορείο όσο και στο θερμοκήπιο και αυτό επιτυγχάνεται σε πρώτη φάση με την απαλλαγή του σπορείου και του θερμοκηπίου από παθογόνα και σε δεύτερη φάση με την παρεμπόδιση της εισόδου των εν λόγω παθογόνων στο θερμοκήπιο με την λήψη των λεγομένων καλλιεργητικών μέτρων και μέτρων υγιεινής.

Η πρόληψη γίνεται σε επίπεδο πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρου, ετοίμων μικρών φυτών), σπορείου και στο θερμοκήπιο.Η πρόληψη σε επίπεδο πολλαπλασιαστικού υλικού

1.             θα πρέπει ο σπόρος που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι απαλλαγμένος από παθογόνα όπως μύκητες, βακτήρια και ιοί. Όμως αυτό πρέπει να έχει ήδη γίνει από τον παρασκευαστή καθώς είναι πολύ δύσκολο να γίνει από εμάς.
2.             θα πρέπει τα εμβολιασμένα ή όχι φυτά που θα αγοράσουμε να είναι καθαρά από έντομα και ασθένειες γι'αυτό ακριβώς είναι επιβεβλημένος ένας εξονυχιστικός έλεγχος κατά την αγορά των φυτών.


Η πρόληψη στο σπορείο

1.             πάντοτε εκτός θερμοκηπίου
2.             καταπολέμηση των ζιζανίων εντός και εκτός
3.             άμεση ανάρτηση κίτρινων και μπλε παγίδων
4.             τοποθέτηση των φυτών πάνω σε πάγκους
5.             ποτίσματα - ψεκασμοί μόνο πρωινές ώρες
6.             εξονυχιστικός έλεγχος - απομάκρυνση υπόπτων ή προσβεβλημένων φυτών


Η πρόληψη στο θερμοκήπιο

Α.     σχετικά με την κατασκευή του θερμοκηπίου

1.             υψηλές καλά αεριζόμενες κατασκευές με κατάλληλα υλικά
2.             επαρκής αερισμός
3.             σύστημα θέρμανσης
4.     σύστημα δροσισμού

Β.     Πριν την μεταφύτευση

1.     συλλογή, απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας
2.     εμπλουτισμό σε οργανική ουσία
3.     καταπολέμηση των ζιζανίων εντός και εκτός
4.     χλωρή λίπανση
4.             απολύμανση του εδάφους με ατμό ή ηλιοαπολύμανση
6.     εμπλουτισμός με ανταγωνιστές

Γ.     Μετά την μεταφύτευση

1.     μεταφύτευση υγειών φυταρίων απαλλαγμένων από έντομα και ασθένειες
2.     όχι ποτίσματα και ψεκασμοί το απόγευμα
3.     εντομοστεγή δίκτυα στα παράθυρα
4.     τοποθέτηση ταψιού μα αφρολέξ στην είσοδο εμποτισμένο με φορμαλδεΰδη
5.     απολύμανση ή ξέπλυμα με άφθονο νερό των μηχανημάτων που θα εισαχθούν για χρήση
7.             τοποθέτηση κίτρινων και μπλε παγίδων κόλλας
8.             σωστή αποφύλλωση
9.             ρύθμιση της σχετικής υγρασίας με καλό αερισμό
10.         απομάκρυνση υπόπτων φυτών
11.         αποφυγή πυκνών φυτεύσεων
12.         ισορροπημένη λίπανση


 Δρ Φάνης Α. Τσαπικούνης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου