Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Almond Trunk Diseases, 1

Grapevine Trunk Diseases, 1

Fungal Canker of Trees

Canker Diseases of Trees

Bacterial diseases of Tree Fruits

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Tuta Absoluta


Tuta Absoluta

Η Αντιμετώπιση και Καταπολέμηση ξεκινάει με Φερομονικές Παγίδες.

Απαραίτητη προυπόθεση για αποτελεσματικό έλεγχο του εντόμου η συλλογή και καταστροφή με παράχωμα ή κάψιμο των υπολειμμάτων της καλλιέργειας.

Αν αφήσουμε τα υπολείμματα άθικτα, έχοντας τα συγκεντρώσει κάπου σε σωρούς, αφήνουμε εκατομμύρια έντομα να ολοκληρώσουν την αναπτυξή τους με την ησυχία τους. Στην συνέχεια θα εξαπολύσουν επίθεση κατά της νέας καλλιέργειας.

Η αντιμετώπιση του εντόμου μόνο με χημικά έχει καταστεί δύσκολη.

Πηγαίνετε στην δεξιά στήλη με τον τίτλο ΘΕΜΑΤΑ και επιλέξτε Ασθένειες Τομάτας. Κάντε αριστερό κλικ και ενημερωθείτε.


Phytophthora Disease on Winter Squash and Pumpkin

Fruit, Orchard, and Vineyard Sanitation

Simplified Backyard Grape Spray Guide

Downy Mildew of Grape 2

Downy Mildew of Grape 1

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Μικρολεπιδόπτερα Δενδρωδών & Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση

Ζωικοί Εχθροί της μηλιάς

Εγχειρίδιο Λίπανσης Φυλλοβόλων Οπωροφόρων