Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Η Φροντίδα Δενδρωδών και Πολυετών Καλλιεργειών


Η Φροντίδα Δενδρωδών και Πολυετών Καλλιεργειών Ξεκινάει την 1η του Οκτώβρη

Η Φροντίδα Δενδρωδών και Πολυετών Καλλιεργειών  ξεκινάει την 1η Οκτώβρη.  Μπορεί να ξεκινήσει και αργότερα αλλά θα είναι σε βάρος της καλλιέργειας. Οι ενέργειες μας πρέπει να είναι οι εξής:

-Περπατάμε την καλλιέργεια και ελέγχουμε

-Καταγράφουμε όλες τις παρατηρήσεις και όλα όσα μας κάνουν εντύπωση

-Ελέγχουμε την θρεπτική κατάσταση

-Ελέγχουμε για ασθένειες και προσβολές από έντομα

-Λαμβάνουμε δείγματα εδάφους και προβαίνουμε σε ανάλυση. Η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από αξιόπιστα εργαστήρια και η ερμηνεία να δίνεται από ειδικούς που κατέχουν το αντικείμενο. Η ερμηνεία από οποιονδήποτε μόνο σε μειώσεις της παράγωγης μπορεί να οδηγήσει.

-Ψεκάζουμε με ένα διαφυλλικό λίπασμα και οξυχλωριούχο χαλκό έχοντας προσθέσει διαβρεκτικό προσκολλητικό και έχοντας ελέγξει το πεχα του ψεκαστικού διαλύματος. 

(Η ενίσχυση με άζωτο, μαγνήσιο, βόριο και ψευδάργυρο θα εξασφαλίσει την ομαλή άνθηση και καρπόδεση. Εφόσον φυσικά προηγήθηκαν οι ανάλογες χαμηλές θερμοκρασίες για να λάβει χώρα η διαφοροποίηση σε ανθοφόρους οφθαλμούς).

-Συλλέγουμε τα πεσμένα μολυσμένα φύλλα και τα καίμε. Εναλλακτικά τα ψεκάζουμε με οξυχλωριούχο χαλκό έχοντας προσθέσει διαβρεκτικό προσκολλητικό και έχοντας ελέγξει το πεχα του ψεκαστικού διαλύματος.

-Κάνουμε την σωστή βασική λίπανση έως τέλη Φεβρουαρίου στηριζόμενοι στα δεδομένα της ανάλυσης. Έτσι το δένδρο θα έχει απρόσκοπτα και με ομαλή ροή τα απαραίτητα θρεπτικά για την βλάστηση και καρποφορία του.

-Παραγγέλνουμε τις φερομονικές παγίδες για τους σημαντικότερους εντομολογικούς εχθρούς της καλλιέργειας μας. 

(Με την τοποθέτηση ολίγων  φερομονικών παγίδων ελέγχουμε αν πρώτα πρώτα υπάρχει ο εντομολογικός εχθρός και δεύτερον αν υπάρχει σε τέτοιο πληθυσμό ώστε να δικαιολογείται η οποιαδήποτε επέμβαση).

Στο κτήμα του κου Χ.Τ. στην Ορεινή Ηλεία, ελέγξαμε για καρποκάψα σε καρυδιές με την ανάρτηση τεσσάρων φερομονικών παγίδων σε 12 στρέμματα. Η σύλληψη ανά παγίδα δεν ξεπέρασε τα 8 αρσενικά σε όλη την περίοδο και βεβαίως δεν ψεκάσαμε.

-Παραγγέλνουμε τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα.

-Αν το πεχα μας είναι υψηλό θα πρέπει τα λιπάσματα να είναι σε θειική μορφή και οπωσδήποτε να ενσωματώνονται στο έδαφος. Η τοποθέτηση τους απλά και μόνο στην επιφάνεια του εδάφους έχει σαν αποτέλεσμα απώλειες που μπορεί να φθαρούν έως και το 70% ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους αλλά και του γενικότερου περιβάλλοντος.


Δρ Φάνης Α. Τσαπικούνης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου