Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Προϋποθέσεις και Μέριμνα Πρώτης Εγκατάστασης


Οι τέσσερις + τέσσερις βασικές ενέργειες που υλοποιούμε πριν την εγκατάσταση μιας νέας καλλιέργειας

Ανεξάρτητα από την εγκατάσταση μονοετούς, ετήσιας, διετούς ή πολυετούς καλλιέργειας υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές ενέργειες η υλοποίηση των οποίων μπορεί να μας γλυτώσει από μελλοντικά προβλήματα αφενός και να μας αυξήσει την παράγωγη ποσοτικά και ποιοτικά αφετέρου.

Οι τέσσερις + τέσσερις βασικές ενέργειες που υλοποιούμε πριν την εγκατάσταση μιας νέας καλλιέργειας είναι με την σειρά οι εξής:

1. Λαμβάνουμε δείγματα εδάφους και προβαίνουμε σε ανάλυση

(Η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται από αξιόπιστα εργαστήρια και η ερμηνεία να δίνεται από ειδικούς που κατέχουν το αντικείμενο. Η ερμηνεία από οποιονδήποτε μόνο σε μειώσεις της παράγωγης μπορεί να οδηγήσει).

2. Εφαρμόζουμε Ηλιοθέρμανση

(Αυτό βέβαια αν η έκταση είναι σχετικά μικρή και η καλλιέργεια δυναμική και σε θέση να κάνει απόσβεση).

3. Ανοίγουμε Περιφερειακή Στράγγιση

(Αν υπάρξουν παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας ανεβαίνει πολύ υψηλά ή έχουμε υπερβολική για κάποιο λόγο συσσώρευση υδάτων, τότε το ριζικό σύστημα θα βρεθεί συχνά σε συνθήκες ασφυξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου και αυτό θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα συμπεριλαμβανόμενων μυκητολογικών προσβολών και προσβολών από  νηματώδεις).

4. Διορθώνουμε το πεχα και εφοδιάζουμε με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία στην κατάλληλη ποσότητα και μορφή.

5. Εφοδιάζουμε το έδαφος με οργανική ουσία

(Η οργανική ουσία είναι ένας σημαντικός παράγοντας υγείας του εδάφους που επηρεάζει θετικά την δομή και τους μικροοργανισμούς. Η καλύτερη πηγή οργανικής ουσίας για τα εδάφη είναι το σόργο με ενσωμάτωση στο έδαφος κατά την άνθηση. Οι κοπριές είναι μια καλή πηγή οργανικής ουσίας αλλά θα πρέπει να είναι καλά χωνεμένες διαφορετικά θα μολύνουν με παθογόνους μύκητες και νηματώδεις τα εδάφη.

Εναλλακτικά οι παραγωγοί μας θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και κόμποστ. Όμως θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ζητούν αναλύσεις αλλά και διαβεβαιώσεις για την προέλευση των πρώτων υλών. Έχουν ύπαρξη δημοσιεύματα για κατασκευαστές κομποστ όπου χρησιμοποίησαν ακατάλληλες και ενδεχομένως επικίνδυνες πρώτες ύλες. Επίσης έχουν αναφερθεί περιπτώσεις για χρήση λυματολάσπης από βιολογικούς καθαρισμούς. Οι λυματολάσπες πιθανόν να περιέχουν ορμόνες, αντιβιοτικά, βαριά μέταλλα, χημικά όπως η φορμόλη και ποιος ξέρει τι άλλο. Η προσθήκη λυματολάσπης σε σωρούς για την δημιουργία κομποστ έχει σαν αποτέλεσμα ενα καθαρό κομποστ ή ένα υλικό που είναι ωρολογιακή βόμβα;)

6. Εμπλουτίζουμε με ωφέλιμα μικρόβια

(Η ενσωμάτωση στο έδαφος ή στο ριζικό σύστημα ωφέλιμων μικροοργανισμών αν γίνει σωστά θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερο εύρωστα φυτά, αύξηση της ανάπτυξης, αύξηση της παράγωγης και λιγότερα προβλήματα από στρες και παθογόνα. Η κάθε περίπτωση όμως είναι ξεχωριστή. Η εφαρμογή και ενσωμάτωση ενός ωφελίμου μικροοργανισμού διαφέρει από φυτό σε φυτό. Έτσι για κάθε καλλιεργούμενο φυτό μπορεί να διαφέρει ο ωφέλιμος μικροοργανισμός αλλά και ο τρόπος ενσωμάτωσης. Η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή ενός ωφελίμου μικροοργανισμού δεν έχει συνήθως τα ανάλογα αποτελέσματα με αποτέλεσμα απλά ο παραγωγός να ξοδεύει χρήματα).

7. Παραγγέλνουμε τις φερομονικές παγίδες για τους σημαντικότερους εντομολογικούς εχθρούς της καλλιέργειας μας. 

(Με την τοποθέτηση ολίγων  φερομονικών παγίδων ελέγχουμε αν πρώτα πρώτα υπάρχει ο εντομολογικός εχθρός και δεύτερον αν υπάρχει σε τέτοιο πληθυσμό ώστε να δικαιολογείται η οποιαδήποτε επέμβαση. Στην περίπτωση της Τούτας στην τομάτα η αποτελεσματική καταπολέμηση ξεκινάει με την ανάρτηση φερομονικών παγίδων και όχι την ψυχαστήρα επ ώμου).

8. Αν το πεχα μας είναι υψηλό θα πρέπει τα λιπάσματα να είναι σε θειική μορφή και οπωσδήποτε να ενσωματώνονται στο έδαφος. 

(Η τοποθέτηση τους απλά και μόνο στην επιφάνεια του εδάφους έχει σαν αποτέλεσμα απώλειες που μπορεί να φθαρούν έως και το 70% ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους αλλά και του γενικότερου περιβάλλοντος).

9. Ενδελεχής έλεγχος των νέων φυτών πριν εγκατασταθούν στο έδαφος. Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από έντομα και ασθένειες και να μην φέρουν ορατά συμπτώματα. 


Δρ Φάνης Α. Τσαπικούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου