Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Έξοδος Ζωοσποριαγγειοσπορίων απο Σποριάγγειο σε Φυτόφθορα


Phytophthora ramorum in action


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου