Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Meloidogyne incognita (root-knot nematode)


Μια συνολική Παρουσίαση των κομβονηματωδών

Meloidogyne incognita (root-knot nematode)

http://www.cabi.org/isc/datasheet/33245 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου