Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Μέτρα προστασίας της ελιάς από τους παγετούς

Η Ελλάδα και οι Άλλοι


Η Γαλλία προσθέτει κάθε χρόνο στο ΑΕΠ της 70 δις ευρώ από τα γεωργικά προιόντα.

Η Ολλανδία παράγει σε αξία 1700 ευρώ το στρέμμα, το Ισραήλ 1290 και η Ελλάδα μόλις 190…

«Η Ολλανδία ακολουθεί πολιτική αγοράς, 

το Ισραήλ πολιτική καινοτομίας 

και η Ελλάδα πολιτικές σκοπιμότητες»

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Η Φυτοπαθολογία σε ένα βίντεο διάρκειας 12 λεπτών

Η Σκωρίαση στο Μικροσκόπιο


Leaf Rust and Other Rusts of Cereals


https://www.youtube.com/watch?v=72ufVf04cuUΒακτήρια και Μύκητες


Δείτε σε ένα μικρό βίντεο πως είναι τα βακτήρια και πως οι Μύκητες

Δείτε ώστε να γνωρίζετε.

https://www.youtube.com/watch?v=kJLiitz2H6s

Ζημιές σε Blackberries από τον Ήλιο και την Υψηλή Θερμοκρασία

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Πως Επιτυγχάνεται η Αντοχή ενάντια σε ιούς στα Γενετικώς Τροποποιημένα Φυτά

Citrus Huanglongbing

(Liberibacter asiaticus)(τα συμπτώματα είναι από το έντομο φορέα)


πηγή:
fao and
citrusindustry netΓια περισσότερες πληροφορίες:

Ultrastructures of Candidatus Liberibacter asiaticus
https://drive.google.com/file/d/12cbMeGFlDeYZ-QO-w6dAyQe2JFs1uNcu/view?usp=sharing

The Pathogen and Its Impact
https://drive.google.com/file/d/194N62VecWLltheJhG4W3GSvAGA7gt9mc/view?usp=sharing

Understanding the Vector-Pathogen Interaction for Disease Management
https://drive.google.com/file/d/1TgFqIGi67uh3TbCmNOfUfC_g9-GDVMJz/view?usp=sharingΜία Ιολογική και μία Βακτηριολογική προσβολή στα Ξυνα


Citrus chlorotic dwarf virus (CCDV)


Liberibacter asiaticus bacteria, of HLB, (συμτώματα στα φύλλα)


Liberibacter asiaticus bacteria, of HLB (ΤΕΜ)


πηγη: διαδίκτυο

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Μερικά Κολεόπτερα (Βρωμούσες) που τρέφονται στην Σόγια

Soybean Stem Borer, Dectes texanus texanus

Soybean aphid infected & Soybean root with nematodes and nodule


soybean aphid infected by fungal diseasesoybean root with nematodes and nodule


πηγη: διαδίκτυοΜυκητολογικές Ασθένειες του Χλοόταπητα

Φαγωμένη κορυφή καλαμποκιού από Ακάρεαπηγη: διαδίκτυο


Βιολογική & Χημική αντιμετώπιση του Zygogramma exclamationis στον Ηλίανθο


The Sunflower Beetle, Zygogramma exclamationis (Fabricius)

https://drive.google.com/file/d/1M7pys1zIefWWAnx4zfVEjhv92ZxsQzgK/view?usp=sharing
Προσβολή του Αραβόσιτου από Phyllachora maydis

Το Κομποστ δεν είναι Χούμος και ο Χούμος δεν είναι Κομποστ


(με την βοήθεια του  https://translate.google.com/ μπορεί το κείμενο να γίνει κατανοητό)

Compost vs. Humus:

Why Is Humus Important
 In The Garden Printer Friendly Version Image by Singkham By Shelley Pierce I like myth debunking as much as I like gardening. Myths are kind of like plants in a way, they keep growing if you feed it. One myth that we need to stop feeding or circulating is the one where we declare that compost is humus. No. Just no. Stop. The terms ‘compost’ and ‘humus’ cannot be used interchangeably. So “what is the difference between humus and compost” and “how is humus used in gardens,” you ask? Read on to get the dirt about compost vs. humus. And, just in case you are wondering why we are comparing compost to the delicacy in your kitchen right now, I also want to take a moment to clarify that humus is not the same as hummus. Trust me. Humus just isn’t as tasty.

Difference between Humus and Compost
Compost is the black dirt, or “black gold” as we like to call it, created from the decomposition of the organic matter that we contribute, whether that be leftover food or yard waste. Compost is considered “finished” when we are left with the semblance of a rich organic soil where our individual contributions are no longer distinguishable. And, nice catch, I put “finished” in quotes for a reason. If we want to be technical, it really isn’t finished, as it’s not completely decomposed. A lot of microscopic action will still be taking place as the bugs, bacteria, fungi and microbes that we really don’t like to acknowledge are there still have a lot of material in that “black gold” to feast upon and break down. So basically, the finished compost we put in our gardens really only contains a very small percentage of humus. Compost literally takes years to fully decompose into a humus state. When the compost is fully decomposed it will then be 100% humus.

What is Humus Made of?
As the little critters continue their dinner party, they break things down on a molecular level, slowly releasing nutrients into the soil for plant uptake. Humus is what’s left over at the conclusion of the dinner feast, which is when all the usable chemicals in the organic matter have been extracted by the microorganisms. Humus is essentially a dark, organic, mostly carbon-based spongy substance in the soil that has a shelf life of hundreds of years or more. So to recap the whole compost vs. humus debacle, while humus can be created through the composting process (albeit very, very slowly), compost is not humus until it is decomposed down to dark organic material that can no longer be broken down.

Why is Humus Important?
How is humus used in gardens and why is humus important? As I mentioned earlier, humus is spongy in nature. This is significant because this attribute enables humus to hold up to 90% of its weight in water, meaning soil laden in humus will be able to retain moisture better and be more drought resistant. The humus sponge also latches onto and safeguards nutrients that plants require, such as calcium, magnesium and phosphorus. Plants can siphon these much needed nutrients from the humus through their roots. Humus gives soil a much desired crumbly texture and improves soil structure by making the soil looser, allowing for easier flow of air and water. These are just a few great reasons on why humus is important to your garden.

Read more at Gardening Know How: Compost vs. Humus: Why Is Humus Important In The Garden https://www.gardeningknowhow.com/composting/basics/compost-vs-humus-in-garden.htm
Το Ασβέστιο και οι Επιδράσεις του


(με την βοήθεια του  https://translate.google.com/ μπορεί το κείμενο να γίνει κατανοητό)

Calcium Disorders Revisited

Calcium dominates exchange sites in soils and is rarely deficient. However, a number of calcium disorders can affect crops, even in well limed soils including:
 • Blossom end rot in tomatoes, peppers, and eggplants
 • Blossom end rot in watermelons
 • Watercore and glassiness in melons
 • Internal leaf tipburn in cabbage
 • Leaf tipburn and curd defects in cauliflower
 • Internal browning of Brussels sprouts
 • Leaf tipburn in spinach
 • Leaf tipburn in lettuce
 • Leaf tipburn and deformity in strawberry
 • Internal browning, hollowheart, storage disorders, and poor skin set in potatoes
 • Cavity spot in carrots
 • Bitter pit, cork spot, cracking, internal brownspot, and water core in apples
 • Hypocotyl necrosis in beans and other legumes
 • Meristem death or distortion of new growth from meristems in many plants (cupped leaves)
Calcium is taken up in quantity from the soil by the plants from the undifferentiated area right behind the root tip. Once in the root, it moves in the xylem (water conducting vessels) and is distributed in the plant. Much of this movement in the xylem occurs by exchange. Calcium is attracted to the xylem wall and must be displaced by another ion (another calcium or other cation). This process is driven by transpiration and subsequent water movement through the xylem. Therefore, calcium movement is relatively slow compared to other nutrients that move easily in the transpiration flow. Calcium is not translocated in the phloem (plant food transport system) so it cannot move from one area of the plant to another.
Calcium has many roles in the plant from root growth control, to cell membrane function, to stomatal regulation. The main function that leads to the disorders listed above is in the formation of plant structure. Calcium is component of cell walls and the middle lamella which cements plant cells together. Calcium provides cross linkages in the pectin-polysaccharide matrix and adds to the structural strength of plant tissues. When insufficient calcium is present, plant tissues do not form properly and they may appear deformed and in severe cases may become necrotic – tissues may die or collapse.
Because calcium moves slowly through exchange in the xylem and is dependent upon water flow, disruptions in that flow can lead to localized deficiencies in calcium. Plant organs with low transpiration rates or that are rapidly expanding such as fruits and storage roots often do not receive enough calcium to support that growth. Growing tips and meristematic areas that are rapidly laying down new cells are also at risk for calcium deficiencies when water flow is interrupted. High humidity, drought, flooding (leading to roots shutting down), root injury, compaction, and root diseases can therefore lead to calcium disorders by the reduction of water flow and calcium exchange and movement in the xylem.
Competition from other cations such as magnesium (Mg2+), ammonium (NH4+), and potassium (K+) can also affect calcium (Ca2+) uptake and movement. In low pH soils, aluminum can interfere with calcium uptake and lead to deficiencies.
Control of calcium disorders starts with proper liming. This provides soil calcium and raises the pH to eliminate the effect of aluminum. The most important factors to control calcium disorders are to supply a steady rate of water (through a good irrigation program), limit root damage (such as root pruning by cultivation), provide a rooting area for plant that is free from compaction and waterlogging, and create a healthy soil environment that limits root disease potential. Above ground, planting at s spacing that allows for good air movement around the plant will also help. Control fertilizer programs to limit competition between calcium and other ions (use nitrate forms of nitrogen instead of ammonium forms for example). In addition, choose varieties that are less susceptible to these calcium disorders (varieties with very large or very long fruit are more susceptible to calcium deficiencies).
There have been mixed results with foliar application of calcium and these applications should be considered a supplement to help limit these disorders and not a correction for calcium deficiencies and good soil and water management. As stated before, calcium movement is limited so it will be difficult to get calcium to where it is needed by foliar sprays except when applied to active meristematic tissue. Calcium sprays have been effective in improving quality in crops such as apples. Sidedressed calcium has been shown to have positive effects on root crops such as potatoes, particularly in sandy soils. Calcium nitrate applied through the drip irrigation system can help alleviate calcium disorders in some drip irrigated vegetables such as tomatoes.


August 25, 2017Gordon Johnson, Extension Vegetable & Fruit Specialist;


Η Συνθετική Βιολογία & Βιοτεχνολογία


Μάλλον ήρθε η στιγμή όπου ο άνθρωπος ξεκινά να το παίζει Θεός, ένας μικρός Θεός.

https://www.pfpo.gr/synthetiki-viotechnologia-anoigei-dromo-gia-mia-vioiatriki-erevna-choris-peiramatozoa/
Αναγνώριση και Έλεγχος των Εντόμων στο Πεπόνι

Αναγνώριση και Έλεγχος των Ασθενειών στο Πεπόνι

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ο Κόκκινος Τετράνυχος της Φράουλας και η Αντιμετωπισή του

Δύο Ιώσεις στην Φράουλα


Που εύκολα τις μπερδεύουμε με Αλατότητα και Τροφοπενίες

https://drive.google.com/file/d/1S9TTDL_BlYoJmTvKy8LSJrWm0_s2cGfj/view?usp=sharing


Μερικές ασθένειες της φράουλας και η Αντιμετώπιση

Αντιμετώπιση του Λύγκα στην Φράουλα

Αντιμετώπιση του Λύγκα στην Φράουλα

Προσβολή της Φράουλας από Zythia fragariae

Αντιμετώπιση του Λύγκα στην Φράουλα

Παραμόρφωση καρπών φράουλας στην κορυφή

Προβλήματα στους κάλυκες των καρπών Φράουλας

Ωίδιο και Βρωμούσες σε Φασόλια

Γιατί αποκτούν τα φύλλα πορφυρό χρώμα όταν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες;


Η εξηγηση του πορφυρού χρώματος στα φύλλα όταν η θερμοκρασία πέφτει

https://drive.google.com/file/d/1gFc3bk5o2cXgzfTWyLTob403DeDuexPY/view?usp=sharing
και φώτος απο μικροσκόπιοΦυτό πατάτας με ίωση
Από θερμοκηπιακή καλιέργεια στην περιοχή της πάτραςΜόλυνση καρπουζιού από Φυτόφθορα


Phytophthora capsici infected watermelon fruit


πηγή: Διαδίκτυο

Βακτηριακή προσβολή των καρπών του Καρπουζιού


Προσβάλλει την καρπουζιά αλλά και τα υπόλοιπα κολοκυνθοειδή

https://drive.google.com/file/d/1feHqNo6urZznFOPdowHmTS95la7ZxovA/view?usp=sharing

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Οι Σημαντικότερες Ασθένειες της Ελιάς

Ο Σημαντικότερος Εχθρός των Φοινικοειδών, Rhynchophorus

Βασιδιομύκητες της Ροδακινιάς

Ασθένειες της Αμυγδαλιάς

Η Αγριοκερασιά σαν Εναλλακτική Καλλιέργεια

Έλκη σε βραχίονες και κορμούς από Μύκητες

Ένα σκαθάρι στην Καστανιά

Η Φυλλοξήρα στην Άμπελο

Κυτόσπορα των Πυρηνοκάρπων

Βακτηριακό κάψιμο (Μηλοειδή)
πηγή: διαδίκτυοΈλκη σε βραχίονες κ κορμούς των δενδρωδών από μύκητες

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

TRISTEZA: Η πλέον επικίνδυνη ίωση των Εσπεριδοειδών


πηγή: https://gd.eppo.int/taxon/CTV000/photos
          και διαδίκτυο


πηγή:
ars.usda.gov
fao
idtoools
Subhas Hajeri et al
Για επιπλέον πληροφορίες

http://www.pestnet.org/fact_sheets/citrus_tristeza_disease_250.htm

https://idtools.org/id/citrus/diseases/factsheet.php?name=Tristeza

http://www.fao.org/3/t0601e/T0601E08.htmΒακτηριακό Έλκος Δενδρωδών


Common name Bacterial canker
Scientific name Pseudomonas syringae pv. morsprunorum and Ps. pv. syringae


πηγή: Διαδίκτυο

κάντε κλικ και διαβάστε για την βιοοικολογία και την αντιμετώπιση

https://www.rhs.org.uk/advice/profile?PID=86
Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Η γεωργία ακριβείας απλά θα αφήσει τους παραγωγούς μας γεωργικά αγράμματους


Ήδη οι παραγωγοί μας (στην συντριπτική τους πλειοψηφία) είναι γεωργικά αναλφάβητοι, η επέλαση της γεωργίας ακριβείας θα τους αφήσει για πάντα αναλφάβητους και έρμαιο στις διαθέσεις των ‘έξυπνων’.

Από την στιγμή που δεν έχουν κάνει το πρώτο νηπιακό βήμα όπως είναι η κατανόηση της σημασίας και η ερμηνεία της ανάλυσης του εδάφους, θα μείνουν έρμαιο στις διαθέσεις και ορέξεις όλων αυτών που έχουν ταλέντο να κάνουν χρήματα.

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα μιας καλλιέργειας, και πριν αυτή ξεκινήσει, είναι η ανάλυση του εδάφους.

Πόσοι έχουν κατανοήσει την σημασία της;;;

Πόσοι γνωρίζουν και έχουν τις κατάλληλες γνώσεις να ερμηνεύσουν μια ανάλυση εδάφους;;;

Πόσοι κάνουν ανάλυση φυτικών ιστών (φυλλοδιαγνωστική) όταν προχωράει η καλλιέργεια;;;