ΑΓΡΟ ΓΝΩΣΗ


ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ! ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ!

-------------------------------------------------------------------------------------

Υπέυθυνος Επικοινωνίας: Δρ Φάνης Α. Τσαπικούνης

Αγίου Νικολάου 48, 270 52, Βάρδα Ηλείας (Βουπρασία)
Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης

τηλ: 6937 930 815

email: agrognosi14@gmail.com  


---------------------------------------------------------------------------------------

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ     ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Σπουδές                :   Πτυχιούχος Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών
                                Επιστήμων του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
                                (14/03/1990)

Μετ/κες Σπουδές    :   Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό πεδίο Βιολογικός έλεγχος  
                                Φυτοπαθογόνων Μυκήτων με τίτλο Απομόνωση, αξιολόγηση 
                                και χρήση γηγενών μυκοπαρασίτων των σκληρωτίων για την 
                                καταπολέμηση του φυτοπαθογόνου μύκητα Sclerotinia 
                                sclerotiorum. Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών (2007).Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

1.   Απομόνωση και αξιολόγηση μικροοργανισμών σαν παράγοντες βιολογικού ελέγχου.
2.     Βιολογικός έλεγχος φυτοπαθογόνων μυκήτων του ριζικού συστήματος.
3.     Αλληλεπίδραση μυκοπαρασίτων και ιστών του ριζικού συστήματος. Θρεπτικά υλικά και ανάπτυξη μυκοπαρασίτων.
4.  Μηχανισμοί που υπεισέρχονται ή αναπτύσσονται (παθογένεση) κατά το φαινόμενο του μυκοπαρασιτισμού (δημιουργία απρεσσορίων, έκκριση ενζύμων, έκκριση τοξινών, ανάπτυξη μοντέλου του μυκοπαρασιτισμού).
5.     Κυτταροσκελετός και Μηχανισμοί που υπεισέρχονται στην αναπτυσσόμενη άκρη των μυκηλιακών υφών (Hyphal Tip Growth).
6.     Μηχανισμοί στο Host recognition/specificity – ο ρόλος των Lectins.
7.     Βιο-οικολογία των μυκήτων στην ριζόσφαιρα και την φυλλόσφαιρα.
8.     Βιο-οικολογία του Sclerotinia sclerotiorum (συμπεριφορά βλάστησης των σκληρωτίων, παραγωγή μικροκονιδίων –  λειτουργικός ρόλος).
                                          Επιστημονική  Δραστηριότητα  και Εμπειρία

1.   Απομόνωση μυκοπαρασιτικών και εντομοπαθογόνων μικροοργανισμών
2. Αξιολόγηση μυκοπαρασιτικών και και εντομοπαθογόνων μικροοργανισμών. Έχουν  αναπτυχθεί από τον γράφοντα τέσσερις τουλάχιστον μέθοδοι αξιολόγησης που επιτρέπουν την αξιολόγηση σε βάθος χρόνου, την εκτίμηση της συμπεριφοράς του μικροοργανισμού αλλά κυρίως την επίδραση της μορφής του εμβολίου και του χώρου στην αποτελεσματικότητα του μικροοργανισμού
3. Έχει αναπτυχθει και προταθει μεθοδολογια για την Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση των μυκοπαρασίτων των σκληρωτίων.
4. Ιστολογία – ιστοπαθολογία. Προετοιμασία παρασκευασμάτων για το οπτικό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης μέσω της διαδικασίας της μονιμοποίησης. Δοκιμάστηκαν από τον γράφοντα τρεις μονιμοποιητες σε δέκα διαφορετικούς συνδυασμούς και αποδείχτηκε η ανωτερότητα της Διπλής Μονιμοποίησης.
5.  Πειράματα αγρού με σκοπό την αξιολόγηση των μυκοπαρασίτων και μικροοργανισμών  στον αγρό.   
6.  Μελέτη της βιο-οικολογίας του Sclerotinia sclerotiorum. Συμπεριφορά βλάστησης των σκληρωτίων κάτω από διαφορετικές συνθήκες και υπό την επίδραση διάφορων παραγόντων. Μελέτη πολλαπλής αναβλάστησης.
7.  Μελέτη της βιο-οικολογίας του Sclerotinia sclerotiorum. Παραγωγή μικροκονιδίων –  λειτουργικός ρόλος. Μετά την αναθεώρηση του γένους Sclerotinia από την Kohn το 1979 δεν έχει υπάρξει αναφορά για την παραγωγή μικροκονιδίων από τον Sclerotinia sclerotiorum. Ο γράφων με πειραματική διάταξη που ανέπτυξε στο εργαστήριο απέδειξε την ύπαρξη μικροκονιδίων στον μύκητα Sclerotinia sclerotiorum. Ο λειτουργικός ρόλος των μικροκονιδίων είναι άγνωστος αλλά εικάζεται ότι λειτουργούν σαν σπερμάτια.
         Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

1.  Tsapikounis AF. 1994. Aphids and viruses transferred by them. Proceedings of the research programme Αφίδες και Αφιδομεταφερόμενοι ιοί, έμφαση στα βιοτεχνολογικά μέσα καταπολέμησης."Stride 148" in ‘ETHIAGE’.
2.  Τσαπικούνης Θ, Χριστιάς Χ. 2001. Απομόνωση μυκοπαρασίτων των σκληρωτίων από επιλεγμένα ελληνικά εδάφη. Πρακτικά 23ου Παν. Συν. ΕΕΒΕ, Χίος,  24-27  Μαΐου.
3.  Τσαπικούνης Θ,  Χριστιάς Χ.  2002.   Αξιολόγηση νέων μυκοπαρασίτων των σκληρωτίων: συγκριτική μελέτη μεθόδων αξιολόγησης. Πρακτικά, 24ο Παν. Συν. ΕΕΒΕ, Ερέτρια, 23-26  Μαΐου, σελ 273.
4. Τσαπικούνης ΦΑ, Χριστιάς Χ. 2003. Πολλαπλή αναβλάστηση των σκληρωτίων του Sclerotinia sclerotiorum. ΕΕΒΕ, πρακτικά 25ο ετήσιο συνέδριο, Μυτιλήνη, Μάιος, 2003.
5. Τσαπικούνης ΦΑ, Κεφαλιακού-Μπουρδοπούλου Μ, Χριστιάς Χ. 2003. Συγκριτική αξιολόγηση δυο μονιμοποιητών και 10 διαφορετικών συνδυασμών σε ιστοπαθολογικές μελέτες με σκληρώτια του μύκητα Sclerotinia sclerotiorum. ΕΕΒΕ, πρακτικά, 25ο ετήσιο συνέδριο, Μυτιλήνη, Μάιος, 2003.
6. Τσαπικουνης ΦΑ, Χριστιάς Χ. 2003. Επίδραση ακραίων φυσικών παραγόντων στην βλάστηση των σκληρωτίων του Sclerotinia sclerotiorum. ΕΕΒΕ, πρακτικά, 25ο ετήσιο συνέδριο, Μυτιλήνη, Μάιος, 2003.
7.   Τσαπικούνης Φ. 2008. G21-3 (Gliocladium spp) και F12-9 (Trichoderma spp), δυο νέα
      ισχυρά παθογόνα των σκληρωτίων του φυτοπαθογόνου Ασκομύκητα Sclerotinia  
      sclerotiorum.  14ο πανελ. φυτοπ. συνέδριο, 07-10/10ου 2008, Δαλαμανάρα Αργολίδας.
8.   Τσαπικούνης Φ., 2010. Μια πρόταση ολοκληρωμένης αξιολόγησης μυκοπαρασίτων των  
      σκληρωτίων, του φυτοπαθογόνου Ασκομύκητα Sclerotinia sclerotiorum, στο 
      εργαστήριο. 15ο Πανελ. Φυτοπ. Συνέδριο, 04-07/10ου 2010, Κέρκυρα.
9.  Τσαπικούνης Φ., 2010. Δεκατρείς απομονώσεις του φυτοπαθογόνου Ασκομύκητα 
    Sclerotinia   sclerotiorum, σχηματίζουν μικροκονίδια στο εργαστήριο. 15ο  Πανελ. Φυτοπ. 
     Συνέδριο,   04/07/10ου 2010, Κέρκυρα.Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά


Tsapikounis FA, 2015. An Integrated Evaluation of Mycoparasites from Organic Culture Soils as Biological  Control Agents of Sclerotia of Sclerotinia Sclerotiorum in the Laboratory , BAOJ Microbio 2015 1:1

P. Pampouktsi, E. Sioki, C.G. Ipsilandis, V. Greveniotis, F. Tsapikounis and N. Maitis 2018. Wine and its economics in Greece and globally, Geoponika, 475: 3-35

Fanis A. Tsapikounis, Constandinos G. Ipsilandis and V. Greveniotis 2018. Studies on the infection and parasitism course of sclerotia of Sclerotinia sclerotiorum by three different mycoparasites (in press).

                                                  Επαγγελματικη Εμπειρια


1.     Εκτιμήσεις σιτηρών .
2.     Εκτιμήσεις ζημιών των καλλιεργειών στον ΕΛΓΑ 
3.     Εργασία στο πρόγραμμα ''Δακοκτονία'' Νομού Ηλείας 
4.     Εργασία ως Συμβουλος και Εκτιμητης σε εταιρειες και βιομηχανιες
.   

             
Συγγραφική   Δραστηριότητα

Α.   Ενας σημαντικος αριθμος Άρθρων σε ελληνικά εκλαϊκευμένα περιοδικά

      Ενδεικτικά

1.    Τσαπικούνης Φ. 1993. Η αναγνώριση των δέκα σημαντικότερων αγρωστωδών   
       ζιζανίων.  Γεωργία & Ανάπτυξη, Νοέμβριος – Δεκέμβριος, σελ: 48-53.   
2.   Τσαπικούνης Φ. 1993. Ανθός και μέλισσα – Μια σχέση ζωής. Γεωργία & Ανάπτυξη,   
       Αύγουστος – Σεπτέμβριος σελ: 124-129.   
3.    Τσαπικούνης Φ. 1993. Εμβολιασμοί οπωροφόρων. Γεωργία & Ανάπτυξη,   
       Φεβρουάριος,  σελ: 33-43.   
4.    Τσαπικούνης Φ. 1993. Εμβολιασμοί κηπευτικών. Γεωργία & Ανάπτυξη,   
       Φεβρουάριος,  σελ: 47-55.   
5.    Τσαπικούνης Φ και Παράσχης Ν. 1994. Ένα σύστημα κορυφολογήματος του   
       πεπονιού. Γεωργία – Κτηνοτροφία 1: 40-42.   
6.    Τσαπικούνης Φ. 1994. Δόκιμη πέντε τρόπων κορυφολογήματος σε φυτά   
       καρπουζιού. Γεωργία – Κτηνοτροφία 1: 43-46.     
7.    Τσαπικούνης Φ. 1994. Διαχείριση και χρήσιμα στοιχεία για την αποτελεσματικότερη    εκμετάλλευση των θερμοκηπίων. Γεωργία & Ανάπτυξη, Ιανουάριος, σελ: 61-75.    
8.    Τσαπικούνης  Φ. 1994.  Προσβολή τομάτας από Βοτρύτη. Γεωργία - Κτηνοτροφία      5: 63-64.   
9.    Τσαπικούνης Φ και Αργυράκης Β. 1995. Το κλάδευμα των κηπευτικών. Γεωργική    
       Τεχνολογία, Μάιος, σελ: 40-42.   
10.  Τσαπικούνης Φ. 1996. Οι καλλιεργητικές μέθοδοι απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις   
       και συστατικά της Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης στην Φυτοπροστασία.    
11.    Τσαπικουνης Φ. 1997. Αργίλιο και Υδρογόνο. Γεωργία και Ανάπτυξη, Οδηγός  
       Λίπανσης, ειδική έκδοση, σελ: 108-109.

                 

Β.   Βιβλία

1. Ζιζάνια - Στοιχεία Βιολογίας και Τρόποι καταπολέμησης, Β έκδοση, Αθήνα, 2004.
2. Θρέψη - Λίπανση των Φυτών.  Μέρος  Α  Έδαφος – Νερό, Β έκδοση, Αθήνα 2004.      
    Σελ. 185.
3. Θρέψη - Λίπανση των Φυτών.  Μέρος  Β. Στοιχεία – Τροφοπενίες. Αθήνα 1997. 
    Σελ. 246.
4. Θρέψη - Λίπανση των Φυτών.  Μέρος  Γ. Αθήνα 1997. Σελ. 63.
5. Θρέψη - Λίπανση των Φυτών.  Μέρος  Δ. Λαχανικά – Βιομηχανικά Φυτά – Φυτά 
    Μεγάλης  Καλλιέργειας. Αθήνα.1997. Σελ. 167.
6. Βιολογική και Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση στο Θερμοκήπιο, Αθήνα 1996. σελ. 308.
7. Έντομα – ειδικά θέματα φυσιολογίας γεωργικού ενδιαφέροντος. Βάρδα 1995. σελ. 
    223.
8. Βιοτεχνολογία – βιολογική ολοκληρωμένη καταπολέμηση & περιβάλλον - γεωργία – 
    υγεία. Αθήνα 1999. σελ. 138.
9. Παθολογία των Εντόμων – μικροβιολογική καταπολέμηση και συμβιωτικοί 
    μικροοργανισμοί. Αθηνα 1999. σελ. 276.
                                                            (όλα είναι των Εκδόσεων Σταμούλη)


                                                       Ομιλίες

Συμμετοχή σε ένα σημαντικό αριθμό με ημερίδες και ομιλίες για την ενημέρωση αγροτών.


                                                   Διδακτική   Εμπειρία

Α.   ΑΕΙ

Β.   ΤΕΙ

Γ.   ΙΕΚ – ΚΕΚ