Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ.

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ.

Η ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.