ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

- Φυτοπαθολογική Διάγνωση

- Ερμηνεία αναλύσεων εδάφους και φύλλων

- Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές στη Γεωργία

- Ανάπτυξη & Βελτίωση Εργαστηριακών Διαδικασιών
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ.