ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΜΙΚΟΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣ
τις εταιρείες ή πρόσωπα που εισάγουν σκευάσματα με ωφέλιμους μικροοργανισμούς και βιοπαρασιτοκτόνα, για την καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών και ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών.


ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΜΙΚΟΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟ

Τα σκευάσματα ωφελίμων μικροοργανισμών και των βιοπαρασιτοκτόνων δεν είναι σαν τα φυτοφάρμακα, δηλαδή, ψεκάστε τελειώσατε.

Απαιτούν ειδικές, εξειδικευμένες γνώσεις, και η εφαρμογή τους είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων, γι αυτό και συχνά αποτυγχάνουν κατά την εφαρμογή τους.

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να βοηθήσουμε αποτελεσματικά καθώς διαθέτουμε τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις.

Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε αξιόπιστα δοκιμαστικά και πειραματικά για την δοκιμαστική εφαρμογή αποτελεσματικότητας τους στον αγρό, το θερμοκήπιο αλλά και οποιοδήποτε χώρο.

Διαθέτουμε την θεωρητική και επιστημονική κατάρτιση για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των σκευασμάτων.

ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ........ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ