ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ


Για την αντιμετώπιση των ασθενειών του ριζικού συστήματος χρησιμοποιήθηκε ποικιλία μικροοργανισμών σε ποικίλα  δοκιμαστικά. Ένας ωφέλιμος μικροοργανισμός έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Υπάρχει λοιπόν ένας μικροοργανισμός θαύμα που προστατεύει τις περισσότερες ασθένειες στο ριζικό σύστημα των λαχανικών.

Μπορούμε να μεσολαβήσουμε και να φθάσει στα χέρια σας.

Η τεχνογνωσία (μεθοδολογία) για την επιτυχημένη εφαρμογή του αμείβεται χωριστά.