ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Συνεργαζόμαστε με φυτοπαθολογικό και διαγνωστικό εργαστήριο (των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών) ώστε να σας ενημερώνουμε υπεύθυνα και σωστά ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα των φυτών σας.

Η Ελλάδα είναι καιρός να περάσει στην επομένη φάση, αυτή των εργαστηριακών φυτοπαθολογικών διαγνώσεων.